MENU
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 28°C
Cao nhất: 33°C
Thấp nhất: 27°C
Độ ẩm: 93 %
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 867658
Số người trực tuyến:10
TIN TỨC - SỰ KIỆN
 Hướng tới mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững; giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, tạo sinh kế và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025. 

Theo đó, UBND tỉnh phấn đấu đến hết năm 2022, 100% số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn; đến cuối năm 2025, số hộ nghèo của toàn tỉnh giảm 2/3 so với năm 2021; đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước về y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, nước sạch và vệ sinh, thông tin, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện theo quy định sẽ được thụ hưởng các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững của trung ương và của tỉnh.


Trên cơ sở quan điểm, mục tiêu và 09 nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung được giao, thời gian thực hiện, chủ trì/phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và hiệu quả.

UBND tỉnh giao Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 của tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và điều phối chung việc tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch.
 


 CÁC TIN KHÁC
VIDEO - AUDIO
VĂN BẢN-CHÍNH SÁCH
 
Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền Thông Ninh Bình
Chịu trách nhiệm: Đ/c Trần Thị Thảo, Phó Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông.
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Nghị, phố 4, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình.
Điện thoại: 0229.3889237, Fax:0229.3889239, Email: Soninhbinh@mic.gov.vn.