MENU
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 28°C
Cao nhất: 33°C
Thấp nhất: 27°C
Độ ẩm: 93 %
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 867724
Số người trực tuyến:6
VĂN BẢN CHUNG
SttSố HiệuTrích yếu nội dungDownload
1 1719/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021-2025 Download
2 24/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, phân bổ vốn ngân sách nhà nước theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Download
3 27/2022/NĐ-CP Quyết định ban hành Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia Download
4 Quyết địn ban hành Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia Download
5 200/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 Download
6 09-NQ/TU Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025 Download
7 514/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết vốn kế hoạch năm 2020 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững. Download
8 1370/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá dịch vụ sản xuất, phát sóng chương trình truyền hình và sản xuất chương trình phát thanh phục vụ nhiệm vụ chung cho đồng bằng sông Hồng thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Ninh Bình năm 2019 Download
9 860/KH-STTTT Hoạt động tăng cường nội dung thông tin, tuyên truyền phục vụ chung cho khu vực Đồng bằng sông Hồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh Ninh Bình năm 2019 Download
10 94/KH-UBND Hoạt động tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ chung cho khu vực đồng bằng sông Hồng thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Ninh Bình năm 2029 Download
11 565/QĐ-UBND Về việc phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 Download
12 105/KH-UBND Thực hiện nội dung về thông tin và tuyên truyền thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 Download
13 420/KH- STTTT Thực hiện dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2018; Download
14 08/2018/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phương tiện nghe – xem thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Download
15 44/2017/NQ-HĐND Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách nhà nước, tỷ lệ đối ứng ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Download
16 882/KH- STTTT Thực hiện dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2017 Download
17 676/KH-STTTT Thực hiện dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2017-2020 Download
18 117/KH-UBND Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Download
19 22/KH-UBND Kế hoạch Giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2020 Download
20 08/2018/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phương tiện nghe – xem thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Download
21 06/2017/TT-BTTTT Thông tư hướng dẫn thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 Download
22 83/KH-BCĐ kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh ninh bình năm 2018 Download
23 39/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn quy trình kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Download
24 1722/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 Download
25 59/2015/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 Download
26 37/QĐ-HĐND Về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Download
27 05-NQ/TU Về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến năm 2030 Download
28 1038/QĐ-UBND Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2017 Download
29 37/NQ-HĐND Nghị quyết tỉnh uỷ về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hoá, ứng dụng công nghệ cao hình thức sản xuất tiên tiến đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Download
30 05-NQ/TU Nghị quyết tỉnh uỷ về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hoá Download
31 888/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016- 2020 Download
32 Số: 01/2017/TT-BKHĐT Thông tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia Download
33 Số: 17/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư: Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 Download
34 Số: 5480/QĐ-BNN-KTHT Quyết định: Phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020 Download
35 Số: 317/QĐ-BCĐCTMTQG Quyết định: Ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 Download
36 Số: 38/NQ- HDND Nghị quyết: Về việc phê duyệt đề án số 29/ĐA-UBND, ngày 30/11/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2020 Download


Trang 1/2 - 1 2
VIDEO - AUDIO
VĂN BẢN-CHÍNH SÁCH
 
Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền Thông Ninh Bình
Chịu trách nhiệm: Đ/c Trần Thị Thảo, Phó Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông.
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Nghị, phố 4, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình.
Điện thoại: 0229.3889237, Fax:0229.3889239, Email: Soninhbinh@mic.gov.vn.